marec 2017

Monthly Archives

  • Enclose projekt

    Glavni cilj projekta E.N.C.L.O.S.E. je vzpostavljanje novega sodelovanja, z namenom pridobitve socialne vključenost v Evropi. Je prispevanje k izvajanju strategije Evropa 2020, ki spodbuja vključujočo rast in kohezivno družbo. S tem projektom bodo skupine, ki skupaj sodelujejo delile izkušnje, prakse in metodologije za izboljšanje: sposobnosti v komunikaciji in izražanju, mentorstvu ali usposabljanju in podpirale storitve […]

  • Projekt SITE

    Partnerji, ki sodelujejo pri projektu SITE se nameravajo poglobiti in preizkusi v svojih lokalnih okoljih, metodah in pristopih, ki lahko ustvarijo povezavo med formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem, z namenom izmenjave najboljših praks s povečanjem opravljenega dela v prejšnjem projektu partnerstva Grundtvig.