Dogodki

 • Ključni dogodki podjetja od ustanovitve

  Podjetje se trenutno nahaja v rasti in še ni doseglo zrelostne faze.

  Skladno s podatki, ki so zgoraj navedeni in spodaj prikazano sliko grafa, ki kaze rast in zrelost podjetja, podjetje pridobiva nove vire financiranja oziroma nove projekte, ki jih na trgu plasira. S tem se povečuje število zaposlenih in tudi osnovna sredstva ter delež kapitala v podjetju. Razvidno iz letnih poročil in bilanc stanja.

2012


 • 7.1. 2012 Ustanovitev podjetja

  Podjetje ustanovi Jasmina S. Šupuk  kot onoosebna družbo, zasebni zavod.

  8.1.2012 Zasnovanje začetnega lastnega kapitala

  15.1.2012 pridobitev subvencije za začetek star up podjetja v vednosti 4000€

  24.8.2012 Podpis pogodbe z MDDSZ, začetek izvajanja triletnega projekta

  30.9.2012 Podpis pogodbe z CMEPIUS, začetek dvoletnega evropskega projekta

2013


 • 2013- 4 zaposlitve

  2013- Preoblikovanje zavoda v večosebni zavod, vstop novih ustavnoviteljov

  2013- Oblikovanje prvega nadzornega odbora

  9.2013 Otvoritev trgovine v BTC-ju

  9.2013 Se dodatni dve zaposlitvi

2014

2014 2 projekta mladinske izmenjave KA1

2015

2015 En projekt mladinske izmenjave KA1

2016

2016 Zaklucek projekta ENCLOSE, Začetke projekta

2017

2017 Izvedba SITE projekt KA2 Erazmus Plus