• Featured entry

INOVATIVEN SOCIALNOPODJETNIŠKI PROJEKT KAROCIKEL

Projekt Karocikel je projekt o katerem boste v vašem lokalnem okolju še slišali in z veseljem bomo potrkali na vrata lokalne skupnosti in širše, saj projekt začenja z novo inovativno tržno panogo, in sicer ponovno uporabo koles, ki bi sicer končala na odpadu.

Z inovativno podjetniško miselnostjo k poslovnemu uspehu v Sloveniji

Projekt KAROcikel, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človekovih virov za

obdobje 2007-2013, 4.1  prednostne usmeritve  “Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.”, je usmerjen na inovativno tržno panogo: ponovno uporabo starih rabljenih koles, ki bi sicer končala na odpadu. V okviru projekta bomo tako zbirali stara kolesa, jih popravili in reciklirali ter jih kot končne izdelke tudi prodajali. Na voljo pa bo še
servis koles, pri čemer govorimo o uvajanju inovativnega pristopa na področju urejanja rabljenih koles v Sloveniji, saj bo posameznik lahko sam pripeljal svojo rabljeno kolo in ga v  naši delavnici ob pomoči mentorja (zaposlenega v delavnici) tudi sam popravil, v kolikor bo to želel. Vrednost podjetniškega razmišljanja znotraj socialnega podjetništva je izredno
pomembna, saj mi želimo sčasoma samovzdržno in uspešno delovati na trgu, biti boljši od neposredne in posredne konkurence, ustvarjati lasten dobiček, ga vložiti v nadaljnjo delovanje in ga pravično razdeliti med vse sodelavce ter sčasoma razvijati še morebitne nove dejavnosti. Z močno promocijo in trženjem bomo zagotovili prepoznavnost naše dejavnosti ob lansiranju na trg.

Naš cilj pa ni zgolj dobičkonosnost, ampak tudi družbeno odgovorno delovanje, ki je v trenutnih kriznih razmerah pogosto prezrto. Mi želimo družbeno odgovornost unovčiti kot dodano vrednost, ki lahko skupaj z inovativno podjetniško žilico, pripelje do uspešnega in učinkovitega poslovanja. Projekt KAROcikel zato obenem vodi k ustvarjanju zelenih delovnih mest in nudi možnost lažje vključitve v družbo ranljivim ciljni skupinam (migrantom, starejšim brezposelnim in mladim osipnikom). S pomočjo projekta bomo tako
zaposlili tri osebe iz omenjenih ranljivih ciljnih skupin, kar je za trenutne razmere v državi, ki se sooča z veliko brezposelnostjo in gospodarskim nazadovanjem, ogromnega pomena. S promocijo projekta bomo prispevali k povečanju enakih in nediskriminatornih možnosti na trgu dela, ranljive ciljne skupine pa bodo dobile enkratno priložnost usposabljanja in izobraževanja. Obenem pa bodo s svojo samovzdržnostjo doprinesle k večji konkurenčnosti gospodarstva in razvoju družbe.

Pri prodaji rabljenih koles in eko košar ter ponujanju servisa bomo primarno nagovarjali srednji sloj, mlade družine, dijake in študente v urbani Ljubljani in drugih večjih mestih po Sloveniji, saj ti predstavljajo našo potencialno skupino kupcev za cenovno ugodnejša kolesa in rezervne dele ter ponujanje cenejšega servisa v času kriznih razmer, kar je zelo dobrodošlo, saj se večina ljudi v današnjih dneh sooča s pomanjkanjem finančnega
prihodka in preudarno opravi vsak nakup. Prodaja in servis koles v urbanih okoljih je zagotovljena in dokaj varna investicija, saj kolesa uporablja sorazmerno veliko število posameznikov. Statistike števila kolesarjev v urbanih okoljih zato močno spodbujajo izvedbo projekta KAROcikel.

Vse več mladih oseb, tako dijakov, študentov kot tudi mladih staršev, je okoljsko in družbeno ozaveščenih, kar prav tako predstavlja prednost in spodbudo za ponujanje obnovljenih starih koles, ki simbolizirajo tako varovanje bogastva narave, kot tudi zdrav življenjskih slog prebivalcev. Osebe, ki se s kolesi gibajo na prostem, skrbijo za svoje zdravje
in dobro počutje, obenem pa ne prakticirajo vožnje z avtomobili ter na ta način prispevajo k zmanjševanju količine toplogrednih plinov in prašnih delcev v ozračju. Priložnosti vidimo tudi v mreženju ter povezovanju s primernimi podjetji in organizacijami z željo po vzajemno uspešnem delovanju na trgu.