Projekt SITE

Vključeni partnerji v projektu SITE:

• Informamentis Europa – Koordinator

• University of Aksaray

• AR Vocational Education & Training Ltd

• Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány

• Akademie Überlingen Verwaltungs GmbH

• Zavod Karo

Utemeljitev projekta z vidika doseganja ciljev in potreb in ciljnih skupin.
GLAVNI CILJ

Partnerji, ki sodelujejo pri projektu SITE se nameravajo poglobiti in preizkusi v svojih lokalnih okoljih, metodah in pristopih, ki lahko ustvarijo povezavo med formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem, z namenom izmenjave najboljših praks s povečanjem opravljenega dela v prejšnjem projektu partnerstva Grundtvig.

SPECIFIČNI CILJI

Opraviti izmenjavo dobrih praks, pregleda in preskusne metode in strategije; za razvoj novih učinkovitih metod in orodij za izobraževanje odraslih; Analizirati vzroke, ki prispevajo k zmanjšanju ovir med tistimi, ki so vključeni ali izključeni iz vseživljenjskega učenja; Spodbujati pridobivanje spretnosti pri odraslih, s posebnim poudarkom na skupinah, ki jim grozi socialna izključenost, kot način za spodbujanje blaginje in sodelovanje v družbenem in demokratičnem življenju. Ozaveščanje lokalnih akterjev v različnih državah, ki sodelujejo zaradi potrebe po učinkovitem
ukrepanju na področju izobraževanja odraslih.

INOVATIVNOST PROJEKTA

Projekt “SITE”je inovativen in komplementaren z drugimi projektim, ki so se izvajali že v preteklosti, kot naprimer Grundtvig partenership projekt ENCLOSE, opravljen v letih 2012-2014. Pri projektu ENCLOSE so različne države izvajale digitalne spretnosti, komunikacijske spretnosti in mehke veščine (kot samoiniciativnosti in samozaposlovanja). Ob tem je bilo ugotovljeno, da uporabniki potrebujejo skupno usposabljanje za vse prikrajšane skupine, ki jih partnerji na lokalni ravni izvedejo. Izkazalo se je , da so metode neformalnega učenja najbolj primeren za odrasle učence.
Izhajajoč iz teh rezultatov so se prejšni partnerji odločili, da nadaljujejo z delom, ki so ga pričeli v preteklosti, z novim projektom, kar bo vodilo v razvoj in izvajanje “modulov usposabljanja”, ki temelji na neformalnih metodah, za pridobitev ključnih znanj in digitalne spretnosti s pripadniki tako imenovanih “ranljivih skupin”. V “modelu usposabljanja”, bo zbiranje dobrih praks, ugotovljenih v različnih državah, ki bodo koristne za vse partnerje v svojih dosedanjih dejavnosti in se lahko razširijo na regionalni / nacionalni ravni v vsaki državi, organizaciji (javnih in zasebnih), ki delujejo na tem področju.