Socialno podjetnistvo

Socialno podjetništvo sicer nima enotne definicije v državah članicah Evropske unije (EU), le-ta se razlikuje glede na zgodovinski razvoj področja in glede na umestitev socialnega podjetništva v gospodarstvu posamezne države. Koncept socialnega podjetništva na prostoru Evropske unije, ki ga literatura v zadnjih letih pogosto navaja (Monzon, Chavez, 2007) , je Listina načel socialne ekonomije (Listina), ki ga od leta 2002 promovira organizacija Socialna ekonomija Evrope in združuje zadruge, vzajemne družbe, združenja in fundacije kot tudi druge oblike podjetij, ki delujejo po načelih Listine načel socialne ekonomije. Vsa ta podjetja ne glede na svojo pravno obliko od profitno usmerjenih podjetij razlikuje: (Strategija socialnega podjetništva, MDDSZ, 25.7.2013)

Osnovna dejavnost podjetja je recikliranje, prodaja druge, nerazvrščene opreme. V našem primeru rabljenih koles. Ob tem podjetje nudi tudi servis koles. Prav tako nudimo različne programe vključevanje RCS v usposabljanje o popravilu in servisu koles.

Strategija podjetja se suče okoli razvoja deficitnih panog, kot so popravljanje koles in razvoj električnega kolesa oziroma inovativnih metod na področju kolesarjenja.
Ob tem ima Zavod Karo razvit edinstven model integracije RCS v delovni proces skozi prehod učenja iz socialnih veščin v vedno bolj podjetniški in tržno naravnan.