Zavod za delovanje, razvoj in izobraževanje socialnega podjetništva Karo

Zavod Karo je nastal v letu 2012. Ustanovila ga je direktorica Jasmina S. Šupuk v Ljubljani, dne 16.1. 2012, ki je leta 2011 diplomirala na na Visoki poslovni šoli ERUDIO, višje strokovno smer organizator socialne mreže in sicer kot najboljša študentka (priznanje za študijske dosežke). Ob tem ima izkušnje v nevladnem sektorju, prostovoljstvu in izobraževanju na področju človekovih pravic, medkulturnega dialoga in socialnega podjetništva.

Pravno organizacijska oblika zavoda je zasebni več osebni zavod. Zavod ima namen delovati na področju proizvodnje, deficitnih panog, izobraževanja in razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji.

Vizija zavoda je združiti podjetniško inovativnost z namero maksimizacije ekonomske, socialne, družbeno in okoljsko odgovorne vrednosti.

Zavod deluje po principih in načelih, ki so značilni za socialno podjetje oziroma po temeljnih načelih socialnega podjetništva. Čeprav je v svetu zelo veliko različnih razlag, kaj je to socialno podjetništvo se obračamo k idejni zasnovi profesorja Gregorija Deesa, ki zajema zelo širok spekter socialnega podjetništva od nedobičkonosnih do dobičkonosnih organizacij in podjetij.

  • Vizija podjetja


    Vizija zavoda je združiti podjetniško inovativnost z namero maksimizacije ekonomske, socialne, družbeno in okoljsko odgovorne vrednosti.

    Smatramo, da podjetje Zavod Karo izpolnjuje zadano vizijo maksimizaciji socialne in okoljske vrednosti v družbi/ trgu na katerem deluje.
    Glede na poslovna poročilo in udejstvovanje skozi dejavnost, smatramo, da bi maksmiracija lahko potekala boj prožno na tržnem področju.

Organizacija podjetja

Pravno organizacijska oblika zavoda je zasebni zavod. Zavod ima namen delovati na področju proizvodnje, deficitnih panog, izobraževanja in razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji.
Skladno s pravno obliko zavoda, zavod lahko uvrstimo med neprofitni sektor in profitni sektor. Dejavnosti zavoda so tako profitne kot tudi neprofitne.
»Pojem/termin neprofitno, neprofitne organizacije neprofitni sektor, neprofitni menedžment je eden tistih terminov, ki se pogosto uporablja, ga pa tisti, ki ga uporabljajo praviloma ne definirajo. Če ga pa že definirajo, potem podajo iz termina samega izpeljano definicijo, ki pove, kaj neprofitne organizacije niso, ne pove pa kaj so oziroma kakšne so. Ta definicija vzpostavlja diferenco med neprofitnimi in profitnimi organizacijami in to tako, da pove, da osnovni cilj oziroma smisel obstoja in delovanja neprofitnih organizacij ni identičen smislu/cilju obstoja in delovanja profitnih-tržnih organizacij. Osnovni smisel obstoja in delovanja profitnih organizacij temelji namreč na individualnem interesu, ki je operacionaliziran kot maksimiziranje profitabilnosti kapitala za njegove lastnike (Monnier in Thiry 1997,330). Zanikanje ne pomeni, da proces maksimizacije profitabilnosti kapitala v okviru neprofitnih organizacij sploh ne poteka, pomeni le, da to ni osnovni cilj in da ne more biti v funkciji innduvidualnega interesa lastnikov oziroma upravljalcev neprofitnih organizacij…
Smisel obstoja neprofitnih organizacij delovanje v splošnem družbenem interesu, delovanje v splošne družbeno koristne namene (Jelovac, 2002 str )

Zavod deluje po principih in načelih, ki so značilni za socialno podjetje oziroma po temeljnih načelih socialnega podjetništva. Čeprav je v svetu zelo veliko različnih razlag, kaj je to socialno podjetništvo, se obračamo k idejni zasnovi profesorja Gregorija Deesa, ki zajema zelo širok spekter socialnega podjetništva od nedobičkonosnih do dobičkonosnih organizacij in podjetij.
Lastniška struktura podjetja je zasebna. Kar pomeni, da je ustanovitelj fizična oseba. Leta 2013 je zavod preoblikovan v večosebnega.
Zavod Karo lahko opredelimo kot podjetje z člani nadzornega in strokovnega sveta, ki niso družinsko povezani z ustanovitelji. Zavod Karo ima v vsakem odboru/ svetu tri člane.

Organigram


Struktura podjetja je dinamična in ravnalna struktura linijskega tipa.

Z ravnalno strukturo je opredeljena zadolžitev, odgovornost, avtoriteta in mesto v komuniciranju vsakega posameznika v podjetju, določen je njegov položaj.[6]